Zmiana grafiku

Zmiana grafiku

W związku z poniedziałkową zmianą grafiku jutrzejsze zajęcia Trening Funkcjonalny nie odbędą się.
W niedzielę wieczorem przedstawimy aktualny grafik fitness obowiązujący od 21.09.2015.

/ Klub Centrum