RUSZYŁA LIGA TENISOWA

RUSZYŁA LIGA TENISOWA

Plakat-Liga

 

LIGA I:

[ws_table id=”24″]

 

LIGA II:

grupa 1

[ws_table id=”25″]

 

grupa 2

[ws_table id=”26″]

Regulamin ligi tenisowej klubu CENTRUM.

 

1. Uczestnikami Ligi tenisowej mogą być tenisiści amatorzy i byli zawodnicy, którzy na rok obecny nie mają ważnej licencji pzt oraz dokonają zgłoszenia w recepcji klubu Centrum.

2. Zgłoszenia nowych graczy przyjmowane są w klubie Centrum pod nr telefonu 52 375 55 85 lub 52 361 45 10

3. Zawodnicy biorący udział w Lidze podzieleni są na trzy Ligi I, II i III.

4. Liga podzielona jest na dwie edycje: letnią i zimową. Czas trwania rozgrywek w edycji zimowej- 1 październik do 31 kwietnia 2015 roku.

5. Na koniec każdego etapu rozgrywek wyłonieni zostają w fazie playoffu mistrzowie poszczególnych Lig, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Rozgrywki playoffu także pozwolą wyłonić osoby, które awansują bądź spadną z poszczególnych Lig.

6. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi tenisowej odbywają się na kortach klubu Centrum zgodnie z zasadą FAIR PLAY i rozgrywane są do wygrania dwóch setów do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tiebreak. Przy stanie 1/1 w setach jako trzeci, rozstrzygający set zawodnicy grają tzw. supertiebreak do 10.

7. Za każde zwycięstwo uczestnicy dostają jeden punkt. W przypadku gdy dwóch zawodników ma tą samą liczbę punktów decyduje bezpośredni pojedynek tych graczy. W przypadku większej ilości zawodników z tą samą ilością punktów decyduje ilość zwycięskich setów a potem ilość zwycięskich gemów.

8. WYZYWAJĄCY ma obowiązek zgłosić do recepcji klubu Centrum termin meczu nie później, niż 2 dni od momentu wyzwania. Brak zgłoszenia terminu meczu automatycznie anuluje wyzwanie.

9. WYZWANY ma obowiązek podjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu ) w terminie nie dłuższym niż dwa dni od momentu skontaktowania się z nim przez WYZYWAJĄCEGO. Obaj gracze mają obowiązek rozegrania meczu nie później niż pięć dni od daty skontaktowania się obu graczy. Zmiana terminu umówionego już meczu może nastąpić tylko w okresie regulaminowego tygodnia. Przesunięcie terminu meczu poza w/w termin powoduje anulowanie umówionego meczu.

10. Odwołanie umówionego już meczu tego samego dnia powoduje przyznanie krecza na niekorzyść osoby odwołującej mecz.

Koszty zarezerwowanego kortu w wypadku odwołania meczu tego samego dnia lub nie stawienia się w wyznaczonym terminie ponosi zawodnik, który dopuścił się w/w czynności.

11. WYZYWAJĄCY zobowiązany jest poinformować telefonicznie bądź smsem /tego samego dnia/ Prowadzącego Ligę o wyniku rozegranego meczu

12. Jeśli WYZWAJĄCY nie może umówić się na mecz w jakimkolwiek terminie w ciągu najbliższego tygodnia lub nie ma możliwości skontaktowania się z WYZWANYM, WYZYWAJĄCY powinien zgłosić ten fakt w biurze klubu Centrum. Po potwierdzeniu przez Prowadzącego Ligę braku możliwości rozegrania meczu przez WYZWANEGO lub braku możliwości skontaktowania się z WYZWANYM, następuje krecz na korzyść WYZYWAJĄCEGO.

Krecz następuje również po dwukrotnym odmówieniu gry przez zawodnika WYZWANEGO.

13. Zawodnik WYZWANY ma prawo nie podjąć wyzwania, jeżeli:

• Jest już umówiony na mecz ligowy (odnotowany na liście wyzwań),

• Zgłosił jako WYZYWAJĄCY u Kierownika Ligi niemożność skontaktowania się z WYZWANYM i oczekuje na rozstrzygnięcie w/w kwestii przez organizatora,

• Zgłosił swoją czasową nieobecność w rozgrywkach/2 tygodnie/

14. Czas wynajmu kortu na mecz ligowy to dwie godziny. Cena kortu dla zawodników uczestniczących w Lidze jest niższa o 10zł za godzinę.

15. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia.

16. WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostarczyć na mecz minimum dwie nowe piłki dowolnej firmy. Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody WYZWANEGO. W przypadku braku nowych piłek i braku zgody WYZWANEGO na grę piłkami używanymi mecz nie może się odbyć.

17. Opłatę za korty wnosi każda ze stron po połowie.

18. Zawodnik, który przez okres trzech kolejnych miesięcy nie rozegrał żadnego meczu lub odmówi gry trzy kolejne zostanie automatycznie wykreślony z listy w/w rozgrywek.

19. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

20. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga powołany przez Zarząd klubu Centrum Prowadzący Ligę.

 

 

Ze względu na dostępność i najniższe ceny sugerujemy

aby rozgrywać mecze w weekendy i w dni powszednie do godziny 15:00

 

/ Klub Centrum