Zasady działania siłowni po pandemii.

Zasady działania siłowni po pandemii.

W związku z otwarciem naszej siłowni od 8 czerwca, przedstawiamy Wam zasady jej funkcjonowania:


1. W czerwcu siłownia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 21:00.
2. Karnety zostaną przedłużone o niewykorzystany termin realizacji z powodu pandemii.
3. Wprowadzamy konieczność używania ręczników przez klientów podczas ćwiczeń na siłowni i sali fitness. W razie braku można wypożyczyć ręcznik w recepcji, w cenie 10 zł.
4. Zalecane jest zachowanie dystansu 1,5- 2 metrów między ćwiczącymi. Zarówno przed użyciem jak i po użyciu sprzętu do ćwiczeń konieczna jest dezynfekcja powierzchni. Środki dostępne są dla klientów na terenie siłowni.

Umożliwiamy wykorzystanie karnetów open klientom, którzy zakupili je tuż przed ogłoszeniem pandemii. Osoby, którym ważność karnetu open kończy się wcześniej mogą skorzystać z zajęć w czerwcu po opłaceniu tzw. wejściówki jednorazowej.

/ Fitness, Klub Centrum, Siłownia